אפליקציות

מערכת ניהול ידע cockpit PPC   הכוללת מערכת ניהול מסמכים מידור ודוחות ומטרתה : איסוף , ניהול והצגת נתונים וקשרים של ישויות עסקיות ארגוניות שונות מעל 40 ישויות

מערכת מי הוא מי? אנשי קשר בארגון ובארגונים קשורים.

מערכת לניהול פיתוח מוצר

מערכת ניהול הלוואות

BI LEARNING CENTER

REPORT RICE